Chính sách bảo hiểm, bồi thường đơn hàng OnShip

QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HÀNG HÓA CỦA ONSHIP

Khách hàng có trách nhiệm khai báo giá trị hàng hóa trên hệ thống của OnShip làm cơ sở cho việc xác định phí bảo hiểm, bồi thường. OnShip sẽ đại diện cho quý khách hàng làm việc với ĐVVC để đảm bảo quyền lợi của Quý Khách theo quy định và chính sách của ĐVVC trên hệ thống của OnShip.

Đơn vị vận chuyển (ĐVVC) sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nếu hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi từ ĐVVC. Trách nhiệm của ĐVVC chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Hàng hóa. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

 • Lưu ý: OnShip chỉ tiếp nhận hỗ trợ xử lý các đơn hàng đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
  • Quý khách cung cấp đầy đủ hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán lẻ của hàng hóa trong Bưu gửi.
  • Hàng hóa không thuộc danh mục cấm vận chuyển của đơn vị vận chuyển hoặc theo quy định của Pháp luật.
  • Quý khách hàng vui lòng khai báo đầy đủ thông tin sản phẩm và giá trị hàng hóa.
 1. Giá trị bưu gửi

Giá trị Bưu gửi hay Giá trị đơn hàng (GTĐH) được xác định theo quy định này sẽ là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của các ĐVVC.

 1. Cơ sở xác minh giá trị bưu gửi

Giá trị Bưu gửi được xác minh bằng một trong các cơ sở sau:

 • Hóa đơn GTGT: Là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn có giá trị pháp lý mà người bán xuất cho Người gửi cho việc mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn đỏ”), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà Người gửi đã khai trên Đơn hàng.
 • Hóa đơn bán lẻ: Là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn bán lẻ với điều kiện hóa đơn phải có đóng dấu mộc của cửa hàng (tức là cửa hàng đã đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể, đóng thuế theo phương pháp cấn trừ trực tiếp).
 1. Mức bồi thường
 • Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác

Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường trả cho Shop sẽ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

 • Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa
  • Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc:
   • Đối với tất cả những đơn hàng KHÔNG KHAI GIÁ: Đền bù 4 lần cước phí đơn hàng.
   • Đối với đơn hàng CÓ KHAI GIÁ, chính sách bồi thường sẽ được xử lý theo từng trường hợp được quy định bởi các ĐVVC như sau:
Đơn vị vận chuyển Hóa đơn Mức đền bù
GHTK 

 

100% giá trị (Tối đa 20 triệu VND)
Không Tối đa 4 lần cước phí
GHN 100% giá trị (Tối đa 5 triệu VND)
Không Tối đa 4 lần cước phí
Viettel Post 100% giá trị (tối đa 10 triệu VND)
Không Tối đa 4 lần cước phí
NTX 100% giá trị (tối đa 20 triệu VND)
Không Tối đa 4 lần cước phí
   • Bảng quy định mức đền bù trong trường hợp mất hàng của các ĐVVC:

– Trong trường hợp 4 lần cước phí lớn hơn giá trị đơn hàng, sẽ lấy giá trị đơn hàng làm căn cứ đền bù.

– Trong trường hợp giá trị hàng hóa vượt quá giá trị bồi thường tối đa của từng trường hợp, đơn hàng sẽ được đền bù mức tối đa.

  • Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể được xác định như sau:

Khoản tiền bồi thường hư hỏng = Mức bồi thường * Tỷ lệ hư hỏng

(*) Lưu ý: Mức bồi thường được xác định theo loại hư hỏng theo quy định của từng ĐVVC.

 1. Trường hợp ĐVVC được miễn trừ trách nhiệm

ĐVVC sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hoá trong các trường hợp như sau:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm từ Người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa.
 • Người gửi không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa.
 • Hàng hóa bị tịch thu do Quy định của Cơ quan Chức năng xuất phát từ lỗi của Người gửi

Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định, cụ thể:

 • Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ Người gửi gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn kích cỡ sản phẩm không đúng với hình ảnh trên website mà Người gửi đã cung cấp.
 • Trường hợp ĐVVC đã trả hàng tối đa 03 (ba) lần nhưng Người gửi từ chối nhận lại hàng hoặc ĐVVC không liên hệ được với Người gửi, thì ĐVVC sẽ giữ hàng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ lần trả cuối cùng. Sau thời gian này, ĐVVC sẽ được miễn trừ mọi mất mát, hư hỏng liên quan đến đơn hàng trên.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam; Hàng hóa bị thu giữ bởi Cơ quan chức năng do Người gửi vi phạm pháp luâṭ về Hàng Hóa bị cấm/hạn chế kinh doanh/vận chuyển.
 • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Người gửi vi phạm thì ĐVVC được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Người gửi gây ra.

OnShip là nền tảng vận chuyển giúp Chủ Shop dễ dàng lựa chọn các đơn vị giao hàng đa dạng và nhanh chóng với chi phí rẻ nhất thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.