Chính sách bảo mật thông tin đơn hàng

Để bảo mật thông tin của đơn hàng, khi bắt đầu đăng ký toàn khoản tại OnShip, bạn sẽ phải đồng ý với 2 điều khoản mà OnShip đặt ra:

  1. Nhận email liên hệ từ đội ngũ OnShip
  2. Bằng việc đăng ký tôi đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ

OnShip sở hữu lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng OnShip. Tuy nhiên chúng tôi không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của bạn.

Bạn giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của bạn trực tiếp, hoặc sử dụng dữ liệu của bạn cho lợi thế kinh doanh của chúng tôi hoặc cạnh tranh với bạn trên thị trường ảnh hưởng đến khách hàng.

Điều đó có ý nghĩa bạn sở hữu dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó.

OnShip cam kết bảo mật thông tin đơn hàng của bạn trên OnShip vì quyền lợi của người dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.