Trường hợp miễn trừ trách nhiệm của J&T Express

J&T sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát như sau:

  • Khách hàng không tuân thủ quy định của pháp luật về hàng hóa cấm hoặc hạn chế lưu thông, vận chuyển và các quy định khác của pháp luật (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp Bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ; bị kiểm tra, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền hoặc an ninh sân bay);
  • Bưu gửi được phát đúng theo thỏa thuận giữa các Bên và Người nhận hoặc Người gửi đã ký xác nhận hàng hóa hoàn toàn nguyên vẹn khi nhận được từ J&T;
  • Bưu gửi bị hư hại, mất mát do lỗi của Người gửi/Khách hàng hoặc do đặc tính tự nhiên của hàng hóa;
  • Các trường hợp tài liệu, hàng hóa bị cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ và J&T gửi thông báo bằng email hoặc văn bản cho Khách hàng trong vòng 24h (Hai mươi bốn tiếng) kể từ khi sự việc xảy ra;
  • Người sử dụng dịch vụ không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi;
  • Bưu gửi đã được phát thành công, Người nhận ký xác nhận đã nhận hàng trong tình trạng nguyên vẹn và không có khiếu kiện bằng văn bản tại thời điểm nhận hàng;
  • Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của Pháp luật và J&T có văn bản quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
  • Khách hàng khiếu nại sau khi thời hạn khiếu nại kết thúc;
  • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

OnShip là nền tảng vận chuyển giúp Chủ Shop dễ dàng lựa chọn các đơn vị giao hàng đa dạng và nhanh chóng với chi phí rẻ nhất thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.