Một số lưu ý khi đối soát phiên chuyển tiền

Dưới đây là một số lưu ý khi kiểm tra phiên chuyển tiền:

  1. Shop kiểm tra ngày thiết lập chuyển tiền tại “Thiết lập cửa hàng” theo lịch đã chọn.
  2.  Vào “Phiên chuyển tiền” kiểm tra đã có phiên “Chờ chuyển tiền” hiển thị hay chưa. Lưu ý ngày tạo (là ngày OnShip lên phiên để Shop kiểm tra chi tiết phiên sẽ được đối soát, có sai sót gì về đối soát vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ) và ngày chuyển tiền (là ngày OnShip chuyển tiền phiên đối soát) của phiên. Ví dụ:
  • Shop chọn phiên là 3,5 hàng tuần thì nếu ngày tạo phiên là thứ 2 thì ngày chuyển tiền là thứ 3.
  • Trường hợp Shop có ngày tạo phiên vào hôm trùng lịch chuyển tiền, ngày chuyển tiền sẽ rơi vào phiên chuyến kế tiếp.  (Shop chọn phiên là 3,5 hàng tuần thì nếu ngày tạo phiên là thứ 3 thì ngày chuyển tiền là thứ 5)

==> OnShip sẽ hiển thị thời gian dự kiến chuyển tiền tại phiên chuyển tiền, vui lòng đối soát trước ngày dự kiến chuyển tiền. 


OnShip là nền tảng vận chuyển giúp Chủ Shop dễ dàng lựa chọn các đơn vị giao hàng đa dạng và nhanh chóng với chi phí rẻ nhất thị trường.

  • Hotline: 081 219 9522
  • Email: hotro@onship.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.