Quy định thời gian giao nhận dịch vụ GHTK

  

 Thời gian tạo đơn

  

 Thời gian lấy hàng

Thời gian giao hàng (tính từ khi lấy hàng)
 Nội tỉnh  Nội miền Đặc biệt

Nhanh

Đặc biệt

Tiết kiêṃ

Liên miền

Nhanh

Liên miền

Tiết kiêṃ

Trước 10h30 8h30 – 12h 6h 24h 24h 3-4 ngày 48h 4-5 ngày
Từ 10h30 đến 16h00  14h – 18h  6h  24h  24h  3-4 ngày  48h  4-5 ngày
 Sau 16h00 8h30 – 12h ngày kế tiếp  6h  24h  24h  3-4 ngày  48h  4-5 ngày

Lưu ý:

  • Giao hàng tới huyện xã + 1 ngày. Đơn hàng liên tỉnh, lấy hàng tại các tỉnh thành khác Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng, thời gian giao hàng + 0.5-1 ngày.
  • Hàng hóa cấm bay sẽ được chuyển bằng đường bộ (+ 3-4 ngày).

OnShip là nền tảng vận chuyển giúp Chủ Shop dễ dàng lựa chọn các đơn vị giao hàng đa dạng và nhanh chóng với chi phí rẻ nhất thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.