Danh mục hàng hóa cấm bay của Viettel Post

Hàng nguy hiểm được phân thành 9 nhóm theo các loại nguy hiểm sau:

  • Nhóm 1: Các loại chất nổ như chất nổ, vật liệu nổ, pháo hoa, đạn,…
  • Nhóm 2: Chất khí như các chất khí dễ cháy, các loại khí độc, các loại khí không dễ cháy, không độc, …
  • Nhóm 3: Chất lỏng dễ cháy như sơn, xăng, chất lỏng dễ cháy.
  • Nhóm 4: Chất rắn dễ cháy.
  • Nhóm 5 Các chất oxy hóa, hợp chất hữu cơ.
  • Nhóm 6 Các chất độc hại, chất lây nhiễm.
  • Nhóm 7 Các loại nguyên liệu chất phóng xạ, chất phóng xạ.
  • Nhóm 8 Các chất hóa học gây nguy hiểm khi tiếp xúc.
  • Nhóm 9 Các loại hàng nguy hiểm khác như chất gây mê, kích thích, chất từ tính, vật phẩm.

Lưu ý: Qúy khách khai đúng thông tin hàng hóa để Viettel Post phân loại và có hình thức vận chuyển hợp lý (Đường bay, đường bộ), nếu không hàng hóa có thể bị thu giữ tại cơ quan an ninh hàng không hoặc bị phạt vì cố tình vận chuyển hàng cấm bay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.