BẢNG GIÁ GIAO HÀNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

Phí ship đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí dịch vụ OnShip

Đơn vị vận chuyển

Cân nặng

Nội tỉnh

Nội miền

Liên miền

Liên vùng đặc biệt

Nội thành

Ngoại thành

0 – 1,500g

1,501g – 3,000g

3,001g –  4,000g

4,001g – 5,000g

5,001g – 6,000g

6,001g – 7,000g

 

+1000g tiếp theo

17,000đ

21,000đ

23,500đ

23,500đ

23,500đ

25,500đ

 

3,000đ

17,000đ

21,000đ

23,500đ

23,500đ

23,500đ

25,500đ

 

3,000đ

17,000đ

21,000đ

23,500đ

23,500đ

23,500đ

25,500đ

 

3,000đ

17,000đ

21,000đ

23,500đ

23,500đ

23,500đ

25,500đ

 

3,000đ

17,000đ

21,000đ

23,500đ

23,500đ

23,500đ

25,500đ

 

3,000đ

0 – 500g
 
+500g tiếp theo
 
24,300đ
(2kg)
 
2,160đ

24,300đ
(2kg)

2,160đ

25,920đ

3,780đ

25,920đ

3,780đ

27,000đ

4,860đ

0 – 500g
501g – 1,000g
1,001g – 2,000g
2,001g – 2,500g
2,501g – 3,000g
3,001g – 3,500g
3,501g – 4,000g
 
+500g tiếp theo
16,500đ
16,500đ
16,500đ
16,500đ
16,500đ
19,000đ
21,500đ
 
4,000đ
24.500đ
24.500đ
24.500đ
24.500đ
24.500đ
27,000đ
29,500đ
 
4,000đ
22,000đ
23,000đ
26,000đ
29,000đ
32,000đ
35,000đ
38,000đ
 
7,000đ
22,000đ
23,000đ
26,000đ
30,000đ
34,000đ
38,000đ
42,000đ
 
7,000đ
22,000đ
23,000đ
26,000đ
29,000đ
32,000đ
35,000đ
38,000đ
 
7,000đ
0 – 300g
 
+500g tiếp theo
22.000đ (2kg)
 
2,500đ
22.000đ (2kg)
 
2,500đ
25.000đ
 
5,000đ
25.000đ
 
5,000đ
25.000đ
 
5,000đ
0 – 3,000g
 
+500g tiếp theo
16.000đ
 
3,500đ
17.000đ – 22.000đ
 
3,500đ
/ / /
0 – 500g
 
+500g tiếp theo
14.000đ (2kg)
 
2,500đ
14.000đ (2kg)
 
2,500đ
20.000đ
 
3,500đ
20.000đ
 
5,000đ
20.000đ
 
4,000đ
0 – 500g
 
+500g tiếp theo
18.000đ(2kg)
 
2,500đ
18.000đ(2kg)
 
2,500đ
24.000đ
 
3,500đ
24.000đ
 
3,500đ
24.000đ
 
3,500đ
0 – 250g
 
251 – 500g
 
+500g tiếp theo
16,500đ (3kg)
 
2,500đ
16,500đ (3kg)
 
2,500đ
28.000đ
 
30,000đ
 
3,200đ
31.000đ – 38.500đ
 
32,000đ – 49,000đ
 
4,500 – 12,500
31.000đ – 38.500đ
 
32,000đ – 49,000đ
 
4,500 – 12,500

Cần tư vấn riêng?

Bảng giá trên là giá mặc định từ các nhà vận chuyển. Nếu bạn có số lượng đơn lớn, đừng ngại liên hệ 0812 199 522 để được tư vấn giá cước phí giao hàng tốt nhất từ OnShip nhé.  

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA ONSHIP

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA ONSHIP